ภาพกิจกรรม - การประชุม คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขา

การประชุม คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

           เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมด้วย คณะกรรมการจากคณาจารย์ประจำ ได้ร่วมกันประชุมการสรรหาหัวหน้าสาขา ประจำสาขาวิชา พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ และหลักสูตรและการสอน เพื่อสรรหาหัวหน้าสาขา ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5376

img 5395

img 5421

img 5435

img_5369
img_5369
Image Detail Image Download
img_5376
img_5376
Image Detail Image Download
img_5378
img_5378
Image Detail Image Download
img_5382
img_5382
Image Detail Image Download
img_5386
img_5386
Image Detail Image Download
img_5387
img_5387
Image Detail Image Download
img_5388
img_5388
Image Detail Image Download
img_5390
img_5390
Image Detail Image Download
img_5395
img_5395
Image Detail Image Download
img_5398
img_5398
Image Detail Image Download
img_5400
img_5400
Image Detail Image Download
img_5401
img_5401
Image Detail Image Download
img_5405
img_5405
Image Detail Image Download
img_5411
img_5411
Image Detail Image Download
img_5414
img_5414
Image Detail Image Download
img_5416
img_5416
Image Detail Image Download
img_5420
img_5420
Image Detail Image Download
img_5421
img_5421
Image Detail Image Download
img_5435
img_5435
Image Detail Image Download
img_5441
img_5441
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery