ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารตรวจพื้นที่ภายใน

คณะผู้บริหารตรวจพื้นที่ภายใน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

           เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมด้วย นายสมเจตน์ วิมลเกษม ได้ร่วมกันตรวจพื้นที่ภายในวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เพื่อตรวจพื้นที่ความสะอาดเรียบร้อย ของอาคาร และ ห้องทำงาน ให้สอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส. สืบต่้อไป

img 5313

img 5318

img 5326

img 5360

img_5311
img_5311
Image Detail Image Download
img_5313
img_5313
Image Detail Image Download
img_5314
img_5314
Image Detail Image Download
img_5318
img_5318
Image Detail Image Download
img_5320
img_5320
Image Detail Image Download
img_5322
img_5322
Image Detail Image Download
img_5323
img_5323
Image Detail Image Download
img_5326
img_5326
Image Detail Image Download
img_5331
img_5331
Image Detail Image Download
img_5336
img_5336
Image Detail Image Download
img_5342
img_5342
Image Detail Image Download
img_5346
img_5346
Image Detail Image Download
img_5347
img_5347
Image Detail Image Download
img_5348
img_5348
Image Detail Image Download
img_5349
img_5349
Image Detail Image Download
img_5353
img_5353
Image Detail Image Download
img_5358
img_5358
Image Detail Image Download
img_5360
img_5360
Image Detail Image Download
img_5362
img_5362
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery