ภาพกิจกรรม - การประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชา

การประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

           เมื่อวันที่  ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม แนวทางการพัฒนาสาขาวิชา เพื่อเข้าสู่คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5276

img 5287

img 5290

img 5304

img_5276
img_5276
Image Detail Image Download
img_5277
img_5277
Image Detail Image Download
img_5278
img_5278
Image Detail Image Download
img_5279
img_5279
Image Detail Image Download
img_5280
img_5280
Image Detail Image Download
img_5281
img_5281
Image Detail Image Download
img_5283
img_5283
Image Detail Image Download
img_5285
img_5285
Image Detail Image Download
img_5287
img_5287
Image Detail Image Download
img_5290
img_5290
Image Detail Image Download
img_5291
img_5291
Image Detail Image Download
img_5292
img_5292
Image Detail Image Download
img_5293
img_5293
Image Detail Image Download
img_5296
img_5296
Image Detail Image Download
img_5297
img_5297
Image Detail Image Download
img_5298
img_5298
Image Detail Image Download
img_5300
img_5300
Image Detail Image Download
img_5301
img_5301
Image Detail Image Download
img_5304
img_5304
Image Detail Image Download
img_5308
img_5308
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery