ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย

ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.พระปลัดเทียน พลวุฒฺโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ฝ่ายบริหาร อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ฝ่ายวิชาการ  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในฝ่าย ตามแผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ ในแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ ณ ห้องสมุด วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4986

img 4987

img_4986
img_4986
Image Detail Image Download
img_4987
img_4987
Image Detail Image Download
img_4990
img_4990
Image Detail Image Download
img_4991
img_4991
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery