ภาพกิจกรรม - การประชุมเตรียมงานประเพณีหกเป็ง

การประชุมเตรียมงานประเพณีหกเป็ง

นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

 

           เมื่อวันที่  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. จ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม เสนอร่างแผนปฏิบัติการเตรียมจัดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4910

img 4911

img 4912

img 4971

img_4910
img_4910
Image Detail Image Download
img_4911
img_4911
Image Detail Image Download
img_4912
img_4912
Image Detail Image Download
img_4914
img_4914
Image Detail Image Download
img_4916
img_4916
Image Detail Image Download
img_4917
img_4917
Image Detail Image Download
img_4919
img_4919
Image Detail Image Download
img_4921
img_4921
Image Detail Image Download
img_4922
img_4922
Image Detail Image Download
img_4929
img_4929
Image Detail Image Download
img_4930
img_4930
Image Detail Image Download
img_4931
img_4931
Image Detail Image Download
img_4935
img_4935
Image Detail Image Download
img_4955
img_4955
Image Detail Image Download
img_4971
img_4971
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery