ภาพกิจกรรม - โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (นิสิตบรรพชิต)

โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ (นิสิตบรรพชิต)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต (นิสิตบรรพชิต) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดกอก ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน , ณ วัดนางิ้ว ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน  , ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้ Knowledge Management และการสร้างความสามัคคีเพื่อพัฒนาองค์กร” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยคุณสุปราณี ศรีใหญ่ ปลัด อบต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

img 3611

img 3631

img 3697

img 3781

img 4270

img_3570
img_3570
Image Detail Image Download
img_3571
img_3571
Image Detail Image Download
img_3577
img_3577
Image Detail Image Download
img_3602
img_3602
Image Detail Image Download
img_3604
img_3604
Image Detail Image Download
img_3611
img_3611
Image Detail Image Download
img_3615
img_3615
Image Detail Image Download
img_3616
img_3616
Image Detail Image Download
img_3617
img_3617
Image Detail Image Download
img_3619
img_3619
Image Detail Image Download
img_3622
img_3622
Image Detail Image Download
img_3626
img_3626
Image Detail Image Download
img_3630
img_3630
Image Detail Image Download
img_3631
img_3631
Image Detail Image Download
img_3639
img_3639
Image Detail Image Download
img_3641
img_3641
Image Detail Image Download
img_3642
img_3642
Image Detail Image Download
img_3648
img_3648
Image Detail Image Download
img_3649
img_3649
Image Detail Image Download
img_3652
img_3652
Image Detail Image Download
img_3665
img_3665
Image Detail Image Download
img_3668
img_3668
Image Detail Image Download
img_3672
img_3672
Image Detail Image Download
img_3674
img_3674
Image Detail Image Download
img_3676
img_3676
Image Detail Image Download
img_3679
img_3679
Image Detail Image Download
img_3681
img_3681
Image Detail Image Download
img_3682
img_3682
Image Detail Image Download
img_3685
img_3685
Image Detail Image Download
img_3696
img_3696
Image Detail Image Download
img_3697
img_3697
Image Detail Image Download
img_3698
img_3698
Image Detail Image Download
img_3701
img_3701
Image Detail Image Download
img_3702
img_3702
Image Detail Image Download
img_3706
img_3706
Image Detail Image Download
img_3707
img_3707
Image Detail Image Download
img_3711
img_3711
Image Detail Image Download
img_3712
img_3712
Image Detail Image Download
img_3716
img_3716
Image Detail Image Download
img_3717
img_3717
Image Detail Image Download
img_3718
img_3718
Image Detail Image Download
img_3719
img_3719
Image Detail Image Download
img_3721
img_3721
Image Detail Image Download
img_3723
img_3723
Image Detail Image Download
img_3726
img_3726
Image Detail Image Download
img_3729
img_3729
Image Detail Image Download
img_3730
img_3730
Image Detail Image Download
img_3775
img_3775
Image Detail Image Download
img_3777
img_3777
Image Detail Image Download
img_3778
img_3778
Image Detail Image Download
img_3779
img_3779
Image Detail Image Download
img_3781
img_3781
Image Detail Image Download
img_3782
img_3782
Image Detail Image Download
img_3787
img_3787
Image Detail Image Download
img_3790
img_3790
Image Detail Image Download
img_4251
img_4251
Image Detail Image Download
img_4253
img_4253
Image Detail Image Download
img_4255
img_4255
Image Detail Image Download
img_4256
img_4256
Image Detail Image Download
img_4259
img_4259
Image Detail Image Download
img_4263
img_4263
Image Detail Image Download
img_4268
img_4268
Image Detail Image Download
img_4270
img_4270
Image Detail Image Download
img_4271
img_4271
Image Detail Image Download
img_4273
img_4273
Image Detail Image Download
img_4275
img_4275
Image Detail Image Download
img_4277
img_4277
Image Detail Image Download
img_4280
img_4280
Image Detail Image Download
img_4284
img_4284
Image Detail Image Download
img_4286
img_4286
Image Detail Image Download
img_4287
img_4287
Image Detail Image Download
img_4293
img_4293
Image Detail Image Download
img_4294
img_4294
Image Detail Image Download
img_4298
img_4298
Image Detail Image Download
img_4306
img_4306
Image Detail Image Download
img_4309
img_4309
Image Detail Image Download
img_4310
img_4310
Image Detail Image Download
img_4316
img_4316
Image Detail Image Download
img_4317
img_4317
Image Detail Image Download
img_4319
img_4319
Image Detail Image Download
img_4333
img_4333
Image Detail Image Download
img_4337
img_4337
Image Detail Image Download
img_4343
img_4343
Image Detail Image Download
img_4344
img_4344
Image Detail Image Download
img_4352
img_4352
Image Detail Image Download
img_4363
img_4363
Image Detail Image Download
img_4374
img_4374
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery