ภาพกิจกรรม - บรรยายพิเศษ “การสร้างความสามัคคีในองค์กร”

บรรยายพิเศษ “การสร้างความสามัคคีในองค์กร”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างความสามัคคีในองค์กร” โดย อาจารย์ สันติ ฤกษ์จำนง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.อาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ณ ห้องเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 4376

img 4383

img 4385

img 4400

 

img_4376
img_4376
Image Detail Image Download
img_4379
img_4379
Image Detail Image Download
img_4383
img_4383
Image Detail Image Download
img_4385
img_4385
Image Detail Image Download
img_4386
img_4386
Image Detail Image Download
img_4387
img_4387
Image Detail Image Download
img_4390
img_4390
Image Detail Image Download
img_4393
img_4393
Image Detail Image Download
img_4394
img_4394
Image Detail Image Download
img_4395
img_4395
Image Detail Image Download
img_4396
img_4396
Image Detail Image Download
img_4400
img_4400
Image Detail Image Download
img_4406
img_4406
Image Detail Image Download
img_4407
img_4407
Image Detail Image Download
img_4415
img_4415
Image Detail Image Download
img_4428
img_4428
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery