ภาพกิจกรรม - ประชุมฝ่ายบริหาร ประจำเดือนธันวาคม

ประชุมฝ่ายบริหาร ประจำเดือนธันวาคม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฒฺโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ฝ่ายบริหาร  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในฝ่าย ตามแผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ 

img 4223

img 4224

img 4227

img_4222
img_4222
Image Detail Image Download
img_4223
img_4223
Image Detail Image Download
img_4224
img_4224
Image Detail Image Download
img_4225
img_4225
Image Detail Image Download
img_4227
img_4227
Image Detail Image Download
img_4228
img_4228
Image Detail Image Download
img_4232
img_4232
Image Detail Image Download
img_4234
img_4234
Image Detail Image Download
img_4235
img_4235
Image Detail Image Download
img_4236
img_4236
Image Detail Image Download
img_4237
img_4237
Image Detail Image Download
img_4240
img_4240
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery