ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารเยี่ยมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖

คณะผู้บริหารเยี่ยมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปิดโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะและทำบุญตักบาตร แด่พระนิสิต ณ วัดกอก ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน , ณ วัดนางิ้ว ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน  , ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

img 3543

img 3551 

img 3556

img 3538

img_3536
img_3536
Image Detail Image Download
img_3538
img_3538
Image Detail Image Download
img_3543
img_3543
Image Detail Image Download
img_3544
img_3544
Image Detail Image Download
img_3545
img_3545
Image Detail Image Download
img_3547
img_3547
Image Detail Image Download
img_3550
img_3550
Image Detail Image Download
img_3551
img_3551
Image Detail Image Download
img_3552
img_3552
Image Detail Image Download
img_3553
img_3553
Image Detail Image Download
img_3556
img_3556
Image Detail Image Download
img_3560
img_3560
Image Detail Image Download
img_3563
img_3563
Image Detail Image Download
img_3564
img_3564
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery