ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารร่วมเปิดโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖

คณะผู้บริหารร่วมเปิดโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปิดโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะและทำบุญตักบาตร แด่พระนิสิต ณ วัดกอก ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน , ณ วัดนางิ้ว ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน  , ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

img 3371

img 3388

img 3411

img 3448

img_3348
img_3348
Image Detail Image Download
img_3354
img_3354
Image Detail Image Download
img_3356
img_3356
Image Detail Image Download
img_3358
img_3358
Image Detail Image Download
img_3360
img_3360
Image Detail Image Download
img_3362
img_3362
Image Detail Image Download
img_3366
img_3366
Image Detail Image Download
img_3367
img_3367
Image Detail Image Download
img_3371
img_3371
Image Detail Image Download
img_3373
img_3373
Image Detail Image Download
img_3374
img_3374
Image Detail Image Download
img_3376
img_3376
Image Detail Image Download
img_3381
img_3381
Image Detail Image Download
img_3388
img_3388
Image Detail Image Download
img_3393
img_3393
Image Detail Image Download
img_3406
img_3406
Image Detail Image Download
img_3410
img_3410
Image Detail Image Download
img_3411
img_3411
Image Detail Image Download
img_3413
img_3413
Image Detail Image Download
img_3415
img_3415
Image Detail Image Download
img_3419
img_3419
Image Detail Image Download
img_3425
img_3425
Image Detail Image Download
img_3437
img_3437
Image Detail Image Download
img_3440
img_3440
Image Detail Image Download
img_3441
img_3441
Image Detail Image Download
img_3447
img_3447
Image Detail Image Download
img_3448
img_3448
Image Detail Image Download
img_3450
img_3450
Image Detail Image Download
img_3454
img_3454
Image Detail Image Download
img_3455
img_3455
Image Detail Image Download
img_3459
img_3459
Image Detail Image Download
img_3473
img_3473
Image Detail Image Download
img_3474
img_3474
Image Detail Image Download
img_3475
img_3475
Image Detail Image Download
img_3479
img_3479
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery