ภาพกิจกรรม - พิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ พระชยานันทมุนี

พิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ พระชยานันทมุนี

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

            เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. (ธรรวัตร จรณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระชยานันทมุนี สป. เมื่อวันที่  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดน่าน และพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ได้ร่วมกันจัดพิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอภูเพียง รองผู้อำนวยการวิยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2873

img 2859

img 3198

img 3277

img 3280

img_2723
img_2723
Image Detail Image Download
img_2728
img_2728
Image Detail Image Download
img_2738
img_2738
Image Detail Image Download
img_2741
img_2741
Image Detail Image Download
img_2749
img_2749
Image Detail Image Download
img_2750
img_2750
Image Detail Image Download
img_2753
img_2753
Image Detail Image Download
img_2756
img_2756
Image Detail Image Download
img_2760
img_2760
Image Detail Image Download
img_2761
img_2761
Image Detail Image Download
img_2765
img_2765
Image Detail Image Download
img_2767
img_2767
Image Detail Image Download
img_2772
img_2772
Image Detail Image Download
img_2773
img_2773
Image Detail Image Download
img_2776
img_2776
Image Detail Image Download
img_2778
img_2778
Image Detail Image Download
img_2779
img_2779
Image Detail Image Download
img_2800
img_2800
Image Detail Image Download
img_2803
img_2803
Image Detail Image Download
img_2804
img_2804
Image Detail Image Download
img_2806
img_2806
Image Detail Image Download
img_2807
img_2807
Image Detail Image Download
img_2808
img_2808
Image Detail Image Download
img_2811
img_2811
Image Detail Image Download
img_2813
img_2813
Image Detail Image Download
img_2815
img_2815
Image Detail Image Download
img_2816
img_2816
Image Detail Image Download
img_2818
img_2818
Image Detail Image Download
img_2819
img_2819
Image Detail Image Download
img_2823
img_2823
Image Detail Image Download
img_2824
img_2824
Image Detail Image Download
img_2826
img_2826
Image Detail Image Download
img_2829
img_2829
Image Detail Image Download
img_2831
img_2831
Image Detail Image Download
img_2832
img_2832
Image Detail Image Download
img_2833
img_2833
Image Detail Image Download
img_2834
img_2834
Image Detail Image Download
img_2835
img_2835
Image Detail Image Download
img_2836
img_2836
Image Detail Image Download
img_2837
img_2837
Image Detail Image Download
img_2838
img_2838
Image Detail Image Download
img_2841
img_2841
Image Detail Image Download
img_2844
img_2844
Image Detail Image Download
img_2846
img_2846
Image Detail Image Download
img_2847
img_2847
Image Detail Image Download
img_2851
img_2851
Image Detail Image Download
img_2852
img_2852
Image Detail Image Download
img_2859
img_2859
Image Detail Image Download
img_2860
img_2860
Image Detail Image Download
img_2865
img_2865
Image Detail Image Download
img_2866
img_2866
Image Detail Image Download
img_2869
img_2869
Image Detail Image Download
img_2871
img_2871
Image Detail Image Download
img_2873
img_2873
Image Detail Image Download
img_2874
img_2874
Image Detail Image Download
img_2875
img_2875
Image Detail Image Download
img_2878
img_2878
Image Detail Image Download
img_2915
img_2915
Image Detail Image Download
img_2921
img_2921
Image Detail Image Download
img_2922
img_2922
Image Detail Image Download
img_2923
img_2923
Image Detail Image Download
img_2926
img_2926
Image Detail Image Download
img_2937
img_2937
Image Detail Image Download
img_2940
img_2940
Image Detail Image Download
img_2946
img_2946
Image Detail Image Download
img_2947
img_2947
Image Detail Image Download
img_2952
img_2952
Image Detail Image Download
img_2954
img_2954
Image Detail Image Download
img_2955
img_2955
Image Detail Image Download
img_2956
img_2956
Image Detail Image Download
img_2959
img_2959
Image Detail Image Download
img_2960
img_2960
Image Detail Image Download
img_2972
img_2972
Image Detail Image Download
img_2978
img_2978
Image Detail Image Download
img_2992
img_2992
Image Detail Image Download
img_2995
img_2995
Image Detail Image Download
img_2996
img_2996
Image Detail Image Download
img_3003
img_3003
Image Detail Image Download
img_3006
img_3006
Image Detail Image Download
img_3007
img_3007
Image Detail Image Download
img_3008
img_3008
Image Detail Image Download
img_3009
img_3009
Image Detail Image Download
img_3010
img_3010
Image Detail Image Download
img_3018
img_3018
Image Detail Image Download
img_3021
img_3021
Image Detail Image Download
img_3022
img_3022
Image Detail Image Download
img_3024
img_3024
Image Detail Image Download
img_3026
img_3026
Image Detail Image Download
img_3027
img_3027
Image Detail Image Download
img_3031
img_3031
Image Detail Image Download
img_3034
img_3034
Image Detail Image Download
img_3036
img_3036
Image Detail Image Download
img_3038
img_3038
Image Detail Image Download
img_3043
img_3043
Image Detail Image Download
img_3044
img_3044
Image Detail Image Download
img_3046
img_3046
Image Detail Image Download
img_3049
img_3049
Image Detail Image Download
img_3053
img_3053
Image Detail Image Download
img_3056
img_3056
Image Detail Image Download
img_3059
img_3059
Image Detail Image Download
img_3062
img_3062
Image Detail Image Download
img_3063
img_3063
Image Detail Image Download
img_3066
img_3066
Image Detail Image Download
img_3068
img_3068
Image Detail Image Download
img_3071
img_3071
Image Detail Image Download
img_3073
img_3073
Image Detail Image Download
img_3074
img_3074
Image Detail Image Download
img_3075
img_3075
Image Detail Image Download
img_3076
img_3076
Image Detail Image Download
img_3077
img_3077
Image Detail Image Download
img_3082
img_3082
Image Detail Image Download
img_3086
img_3086
Image Detail Image Download
img_3087
img_3087
Image Detail Image Download
img_3093
img_3093
Image Detail Image Download
img_3098
img_3098
Image Detail Image Download
img_3100
img_3100
Image Detail Image Download
img_3108
img_3108
Image Detail Image Download
img_3112
img_3112
Image Detail Image Download
img_3114
img_3114
Image Detail Image Download
img_3123
img_3123
Image Detail Image Download
img_3131
img_3131
Image Detail Image Download
img_3135
img_3135
Image Detail Image Download
img_3158
img_3158
Image Detail Image Download
img_3167
img_3167
Image Detail Image Download
img_3198
img_3198
Image Detail Image Download
img_3206
img_3206
Image Detail Image Download
img_3208
img_3208
Image Detail Image Download
img_3216
img_3216
Image Detail Image Download
img_3271
img_3271
Image Detail Image Download
img_3277
img_3277
Image Detail Image Download
img_3280
img_3280
Image Detail Image Download
img_3284
img_3284
Image Detail Image Download
img_3285
img_3285
Image Detail Image Download
img_3299
img_3299
Image Detail Image Download
img_3300
img_3300
Image Detail Image Download
img_3314
img_3314
Image Detail Image Download
img_3315
img_3315
Image Detail Image Download
img_3316
img_3316
Image Detail Image Download
img_3317
img_3317
Image Detail Image Download
img_3326
img_3326
Image Detail Image Download
img_3329
img_3329
Image Detail Image Download
img_3334
img_3334
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery