ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม spss

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม spss

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม spss ขั้นพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2411

img 2426 

img 2469

img 2498

img_2411
img_2411
Image Detail Image Download
img_2414
img_2414
Image Detail Image Download
img_2415
img_2415
Image Detail Image Download
img_2417
img_2417
Image Detail Image Download
img_2418
img_2418
Image Detail Image Download
img_2420
img_2420
Image Detail Image Download
img_2421
img_2421
Image Detail Image Download
img_2422
img_2422
Image Detail Image Download
img_2423
img_2423
Image Detail Image Download
img_2426
img_2426
Image Detail Image Download
img_2433
img_2433
Image Detail Image Download
img_2444
img_2444
Image Detail Image Download
img_2445
img_2445
Image Detail Image Download
img_2447
img_2447
Image Detail Image Download
img_2449
img_2449
Image Detail Image Download
img_2457
img_2457
Image Detail Image Download
img_2458
img_2458
Image Detail Image Download
img_2459
img_2459
Image Detail Image Download
img_2460
img_2460
Image Detail Image Download
img_2461
img_2461
Image Detail Image Download
img_2462
img_2462
Image Detail Image Download
img_2463
img_2463
Image Detail Image Download
img_2464
img_2464
Image Detail Image Download
img_2469
img_2469
Image Detail Image Download
img_2498
img_2498
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery