ภาพกิจกรรม - กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖

กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อ เป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ครั้งที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้มีความสมัครสมานสามัคคี เป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน

img 1904

img 1891

img 1968

img 2132

img 2226

img_1818
img_1818
Image Detail Image Download
img_1821
img_1821
Image Detail Image Download
img_1822
img_1822
Image Detail Image Download
img_1825
img_1825
Image Detail Image Download
img_1828
img_1828
Image Detail Image Download
img_1829
img_1829
Image Detail Image Download
img_1831
img_1831
Image Detail Image Download
img_1832
img_1832
Image Detail Image Download
img_1833
img_1833
Image Detail Image Download
img_1836
img_1836
Image Detail Image Download
img_1837
img_1837
Image Detail Image Download
img_1838
img_1838
Image Detail Image Download
img_1841
img_1841
Image Detail Image Download
img_1842
img_1842
Image Detail Image Download
img_1844
img_1844
Image Detail Image Download
img_1845
img_1845
Image Detail Image Download
img_1847
img_1847
Image Detail Image Download
img_1848
img_1848
Image Detail Image Download
img_1849
img_1849
Image Detail Image Download
img_1854
img_1854
Image Detail Image Download
img_1855
img_1855
Image Detail Image Download
img_1858
img_1858
Image Detail Image Download
img_1860
img_1860
Image Detail Image Download
img_1862
img_1862
Image Detail Image Download
img_1863
img_1863
Image Detail Image Download
img_1864
img_1864
Image Detail Image Download
img_1866
img_1866
Image Detail Image Download
img_1868
img_1868
Image Detail Image Download
img_1872
img_1872
Image Detail Image Download
img_1874
img_1874
Image Detail Image Download
img_1878
img_1878
Image Detail Image Download
img_1881
img_1881
Image Detail Image Download
img_1887
img_1887
Image Detail Image Download
img_1891
img_1891
Image Detail Image Download
img_1895
img_1895
Image Detail Image Download
img_1904
img_1904
Image Detail Image Download
img_1907
img_1907
Image Detail Image Download
img_1908
img_1908
Image Detail Image Download
img_1928
img_1928
Image Detail Image Download
img_1931
img_1931
Image Detail Image Download
img_1932
img_1932
Image Detail Image Download
img_1940
img_1940
Image Detail Image Download
img_1941
img_1941
Image Detail Image Download
img_1949
img_1949
Image Detail Image Download
img_1968
img_1968
Image Detail Image Download
img_1974
img_1974
Image Detail Image Download
img_1985
img_1985
Image Detail Image Download
img_1988
img_1988
Image Detail Image Download
img_1992
img_1992
Image Detail Image Download
img_2001
img_2001
Image Detail Image Download
img_2009
img_2009
Image Detail Image Download
img_2016
img_2016
Image Detail Image Download
img_2021
img_2021
Image Detail Image Download
img_2052
img_2052
Image Detail Image Download
img_2062
img_2062
Image Detail Image Download
img_2063
img_2063
Image Detail Image Download
img_2075
img_2075
Image Detail Image Download
img_2078
img_2078
Image Detail Image Download
img_2083
img_2083
Image Detail Image Download
img_2087
img_2087
Image Detail Image Download
img_2132
img_2132
Image Detail Image Download
img_2136
img_2136
Image Detail Image Download
img_2137
img_2137
Image Detail Image Download
img_2142
img_2142
Image Detail Image Download
img_2144
img_2144
Image Detail Image Download
img_2149
img_2149
Image Detail Image Download
img_2152
img_2152
Image Detail Image Download
img_2155
img_2155
Image Detail Image Download
img_2156
img_2156
Image Detail Image Download
img_2159
img_2159
Image Detail Image Download
img_2169
img_2169
Image Detail Image Download
img_2177
img_2177
Image Detail Image Download
img_2179
img_2179
Image Detail Image Download
img_2183
img_2183
Image Detail Image Download
img_2187
img_2187
Image Detail Image Download
img_2190
img_2190
Image Detail Image Download
img_2193
img_2193
Image Detail Image Download
img_2198
img_2198
Image Detail Image Download
img_2201
img_2201
Image Detail Image Download
img_2208
img_2208
Image Detail Image Download
img_2211
img_2211
Image Detail Image Download
img_2216
img_2216
Image Detail Image Download
img_2226
img_2226
Image Detail Image Download
img_2230
img_2230
Image Detail Image Download
img_2236
img_2236
Image Detail Image Download
img_2244
img_2244
Image Detail Image Download
img_2245
img_2245
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery