ภาพกิจกรรม - ประชุมเตรียมงานพิธีถวายการต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ

ประชุมเตรียมงานพิธีถวายการต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล ผู้ชำนาญด้านการบริหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมเตรียมงานพิธีถวายการต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระชยานันทมุนี สป. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1713

img 1719

img 1720

img 1758

img_1704
img_1704
Image Detail Image Download
img_1710
img_1710
Image Detail Image Download
img_1711
img_1711
Image Detail Image Download
img_1713
img_1713
Image Detail Image Download
img_1715
img_1715
Image Detail Image Download
img_1718
img_1718
Image Detail Image Download
img_1719
img_1719
Image Detail Image Download
img_1720
img_1720
Image Detail Image Download
img_1722
img_1722
Image Detail Image Download
img_1724
img_1724
Image Detail Image Download
img_1725
img_1725
Image Detail Image Download
img_1727
img_1727
Image Detail Image Download
img_1728
img_1728
Image Detail Image Download
img_1730
img_1730
Image Detail Image Download
img_1734
img_1734
Image Detail Image Download
img_1739
img_1739
Image Detail Image Download
img_1753
img_1753
Image Detail Image Download
img_1754
img_1754
Image Detail Image Download
img_1758
img_1758
Image Detail Image Download
img_1764
img_1764
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery