ภาพกิจกรรม - ประชุมงานวิจัย

ประชุมงานวิจัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมงานวิจัย โดยมี ดร.ระเบียบ สิทธิชัย ที่ปรึกษางานวิจัยวิทยาัลัยสงฆ์นครน่านฯ เพื่อ จัดทำและพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ต่อไป ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1607

img 1624

img 1648

img 1677

img_1607
img_1607
Image Detail Image Download
img_1610
img_1610
Image Detail Image Download
img_1614
img_1614
Image Detail Image Download
img_1615
img_1615
Image Detail Image Download
img_1617
img_1617
Image Detail Image Download
img_1618
img_1618
Image Detail Image Download
img_1619
img_1619
Image Detail Image Download
img_1621
img_1621
Image Detail Image Download
img_1622
img_1622
Image Detail Image Download
img_1624
img_1624
Image Detail Image Download
img_1627
img_1627
Image Detail Image Download
img_1630
img_1630
Image Detail Image Download
img_1648
img_1648
Image Detail Image Download
img_1652
img_1652
Image Detail Image Download
img_1654
img_1654
Image Detail Image Download
img_1662
img_1662
Image Detail Image Download
img_1666
img_1666
Image Detail Image Download
img_1671
img_1671
Image Detail Image Download
img_1674
img_1674
Image Detail Image Download
img_1677
img_1677
Image Detail Image Download
img_1679
img_1679
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery