ภาพกิจกรรม - คุณพ่อกมล-คุณแม่อาจารย์ทองนวล ภู่ประเสริฐ มอบทุนการศึกษา

คุณพ่อกมล-คุณแม่อาจารย์ทองนวล ภู่ประเสริฐ มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

 

           เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีสืบชะตา แก่ คุณพ่อกมล-คุณแม่อาจารย์ทองนวล ภู่ประเสริฐ ที่ได้มอบทุนการศึกษาและวัสดุการศึกษา ให้แก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1476

img 1468

img 1507

img 1515

img_1461
img_1461
Image Detail Image Download
img_1464
img_1464
Image Detail Image Download
img_1468
img_1468
Image Detail Image Download
img_1471
img_1471
Image Detail Image Download
img_1472
img_1472
Image Detail Image Download
img_1476
img_1476
Image Detail Image Download
img_1478
img_1478
Image Detail Image Download
img_1479
img_1479
Image Detail Image Download
img_1483
img_1483
Image Detail Image Download
img_1485
img_1485
Image Detail Image Download
img_1496
img_1496
Image Detail Image Download
img_1501
img_1501
Image Detail Image Download
img_1507
img_1507
Image Detail Image Download
img_1510
img_1510
Image Detail Image Download
img_1515
img_1515
Image Detail Image Download
img_1530
img_1530
Image Detail Image Download
img_1532
img_1532
Image Detail Image Download
img_1543
img_1543
Image Detail Image Download
img_1544
img_1544
Image Detail Image Download
img_1546
img_1546
Image Detail Image Download
img_1551
img_1551
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery