ภาพกิจกรรม - ต้อนรับหน่วยวิทยบริการอุทัยธานี

ต้อนรับหน่วยวิทยบริการอุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ หน่วยวิทยบริการอุทัยธานี สังกัดวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้มาศึกษาดูงาน ที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1419

img 1439

img 1424

img 1458

img_1382
img_1382
Image Detail Image Download
img_1384
img_1384
Image Detail Image Download
img_1403
img_1403
Image Detail Image Download
img_1404
img_1404
Image Detail Image Download
img_1406
img_1406
Image Detail Image Download
img_1408
img_1408
Image Detail Image Download
img_1409
img_1409
Image Detail Image Download
img_1411
img_1411
Image Detail Image Download
img_1417
img_1417
Image Detail Image Download
img_1419
img_1419
Image Detail Image Download
img_1422
img_1422
Image Detail Image Download
img_1423
img_1423
Image Detail Image Download
img_1424
img_1424
Image Detail Image Download
img_1425
img_1425
Image Detail Image Download
img_1426
img_1426
Image Detail Image Download
img_1427
img_1427
Image Detail Image Download
img_1428
img_1428
Image Detail Image Download
img_1429
img_1429
Image Detail Image Download
img_1430
img_1430
Image Detail Image Download
img_1431
img_1431
Image Detail Image Download
img_1432
img_1432
Image Detail Image Download
img_1433
img_1433
Image Detail Image Download
img_1434
img_1434
Image Detail Image Download
img_1439
img_1439
Image Detail Image Download
img_1442
img_1442
Image Detail Image Download
img_1444
img_1444
Image Detail Image Download
img_1452
img_1452
Image Detail Image Download
img_1454
img_1454
Image Detail Image Download
img_1458
img_1458
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery