ภาพกิจกรรม - ประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗

ประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล ผู้ชำนาญด้านการบริหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ โดยแยกกลุ่มเพื่อดำเนินการเขียนแผนงานและโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1295

img 1286 

img 1352

img 1371

img_1277
img_1277
Image Detail Image Download
img_1282
img_1282
Image Detail Image Download
img_1286
img_1286
Image Detail Image Download
img_1287
img_1287
Image Detail Image Download
img_1290
img_1290
Image Detail Image Download
img_1291
img_1291
Image Detail Image Download
img_1292
img_1292
Image Detail Image Download
img_1295
img_1295
Image Detail Image Download
img_1296
img_1296
Image Detail Image Download
img_1298
img_1298
Image Detail Image Download
img_1303
img_1303
Image Detail Image Download
img_1304
img_1304
Image Detail Image Download
img_1305
img_1305
Image Detail Image Download
img_1306
img_1306
Image Detail Image Download
img_1308
img_1308
Image Detail Image Download
img_1309
img_1309
Image Detail Image Download
img_1310
img_1310
Image Detail Image Download
img_1312
img_1312
Image Detail Image Download
img_1313
img_1313
Image Detail Image Download
img_1315
img_1315
Image Detail Image Download
img_1317
img_1317
Image Detail Image Download
img_1320
img_1320
Image Detail Image Download
img_1322
img_1322
Image Detail Image Download
img_1352
img_1352
Image Detail Image Download
img_1355
img_1355
Image Detail Image Download
img_1356
img_1356
Image Detail Image Download
img_1358
img_1358
Image Detail Image Download
img_1361
img_1361
Image Detail Image Download
img_1362
img_1362
Image Detail Image Download
img_1363
img_1363
Image Detail Image Download
img_1364
img_1364
Image Detail Image Download
img_1365
img_1365
Image Detail Image Download
img_1367
img_1367
Image Detail Image Download
img_1371
img_1371
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery