ภาพกิจกรรม - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ได้ร่วมกันจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖  ณ ห้อง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1237

img 1242

img 1252

img 1264

 

img_1230
img_1230
Image Detail Image Download
img_1231
img_1231
Image Detail Image Download
img_1232
img_1232
Image Detail Image Download
img_1237
img_1237
Image Detail Image Download
img_1242
img_1242
Image Detail Image Download
img_1247
img_1247
Image Detail Image Download
img_1252
img_1252
Image Detail Image Download
img_1253
img_1253
Image Detail Image Download
img_1254
img_1254
Image Detail Image Download
img_1255
img_1255
Image Detail Image Download
img_1256
img_1256
Image Detail Image Download
img_1259
img_1259
Image Detail Image Download
img_1260
img_1260
Image Detail Image Download
img_1262
img_1262
Image Detail Image Download
img_1263
img_1263
Image Detail Image Download
img_1264
img_1264
Image Detail Image Download
img_1265
img_1265
Image Detail Image Download
img_1266
img_1266
Image Detail Image Download
img_1267
img_1267
Image Detail Image Download
img_1268
img_1268
Image Detail Image Download
img_1269
img_1269
Image Detail Image Download
img_1271
img_1271
Image Detail Image Download
img_1272
img_1272
Image Detail Image Download
img_1274
img_1274
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery