ภาพกิจกรรม - ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิการยน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมกีฬาส่งเสริมคุณภาพและความสามัคคี ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต และการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ต่อไป ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 1199

img 1205

img 1206

img 1207

img_1199
img_1199
Image Detail Image Download
img_1201
img_1201
Image Detail Image Download
img_1203
img_1203
Image Detail Image Download
img_1205
img_1205
Image Detail Image Download
img_1206
img_1206
Image Detail Image Download
img_1207
img_1207
Image Detail Image Download
img_1208
img_1208
Image Detail Image Download
img_1209
img_1209
Image Detail Image Download
img_1211
img_1211
Image Detail Image Download
img_1214
img_1214
Image Detail Image Download
img_1216
img_1216
Image Detail Image Download
img_1217
img_1217
Image Detail Image Download
img_1219
img_1219
Image Detail Image Download
img_1220
img_1220
Image Detail Image Download
img_1222
img_1222
Image Detail Image Download
img_1223
img_1223
Image Detail Image Download
img_1224
img_1224
Image Detail Image Download
img_1225
img_1225
Image Detail Image Download
img_1226
img_1226
Image Detail Image Download
img_1227
img_1227
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery