ภาพกิจกรรม - ประชุม การบริหารความเสี่ยง

ประชุม การบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิการยน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และคณะผู้บริหาร  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมการบริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เพื่อวางแผนและพัฒนา การบริหารความเสี่ยง ต่อไป ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 1179

img 1184

img 1183

img_1179
img_1179
Image Detail Image Download
img_1182
img_1182
Image Detail Image Download
img_1183
img_1183
Image Detail Image Download
img_1184
img_1184
Image Detail Image Download
img_1185
img_1185
Image Detail Image Download
img_1186
img_1186
Image Detail Image Download
img_1188
img_1188
Image Detail Image Download
img_1189
img_1189
Image Detail Image Download
img_1190
img_1190
Image Detail Image Download
img_1191
img_1191
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery