ภาพกิจกรรม - กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม ณ วัดปากงุ๊

กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม ณ วัดปากงุ๊

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิการยน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, พระมหาวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ  รก.หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์  คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ และนิสิตชมรมรัฐศาสตร์สัมพันธ์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับห้างเทสโก้โลตัส สาขาน่าน ได้จัดกิจกรรมบริการชุมชนและสังคม  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค  ผ้าห่ม  และร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล  ณ  วัดและชุมชนบ้านปากงุ๊เจริญสุข  ตำบลไหล่น่าน  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

img 0192

img 0201

img 0286

img 0257

 

img_0190
img_0190
Image Detail Image Download
img_0191
img_0191
Image Detail Image Download
img_0192
img_0192
Image Detail Image Download
img_0193
img_0193
Image Detail Image Download
img_0201
img_0201
Image Detail Image Download
img_0202
img_0202
Image Detail Image Download
img_0205
img_0205
Image Detail Image Download
img_0206
img_0206
Image Detail Image Download
img_0209
img_0209
Image Detail Image Download
img_0214
img_0214
Image Detail Image Download
img_0215
img_0215
Image Detail Image Download
img_0216
img_0216
Image Detail Image Download
img_0220
img_0220
Image Detail Image Download
img_0224
img_0224
Image Detail Image Download
img_0232
img_0232
Image Detail Image Download
img_0237
img_0237
Image Detail Image Download
img_0241
img_0241
Image Detail Image Download
img_0244
img_0244
Image Detail Image Download
img_0249
img_0249
Image Detail Image Download
img_0257
img_0257
Image Detail Image Download
img_0260
img_0260
Image Detail Image Download
img_0261
img_0261
Image Detail Image Download
img_0263
img_0263
Image Detail Image Download
img_0264
img_0264
Image Detail Image Download
img_0266
img_0266
Image Detail Image Download
img_0267
img_0267
Image Detail Image Download
img_0281
img_0281
Image Detail Image Download
img_0286
img_0286
Image Detail Image Download
img_0307
img_0307
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery