ภาพกิจกรรม - ประชุม คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประชุม คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิการยน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ รักษาการหัว และ คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม  คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อวางแผนพัฒนาสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ต่อไป ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 1167

img 1172

img 1173

img_1164
img_1164
Image Detail Image Download
img_1165
img_1165
Image Detail Image Download
img_1166
img_1166
Image Detail Image Download
img_1167
img_1167
Image Detail Image Download
img_1169
img_1169
Image Detail Image Download
img_1170
img_1170
Image Detail Image Download
img_1171
img_1171
Image Detail Image Download
img_1172
img_1172
Image Detail Image Download
img_1173
img_1173
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery