ภาพกิจกรรม - คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “หนองคายเกมส์” ครั้งที่ ๘

คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เข้าร่วม “หนองคายเกมส์” ครั้งที่ ๘ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “หนองคายเกมส์” ครั้งที่ ๘   เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรตลอดทั้งให้เกิดทักษะทางการกีฬาให้มากขึ้นและเพื่อเป็นการนันทนาการให้บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

img 0730

img 0784

 img 1002

img 0993

img 1120

img_0711
img_0711
Image Detail Image Download
img_0717
img_0717
Image Detail Image Download
img_0721
img_0721
Image Detail Image Download
img_0723
img_0723
Image Detail Image Download
img_0730
img_0730
Image Detail Image Download
img_0739
img_0739
Image Detail Image Download
img_0747
img_0747
Image Detail Image Download
img_0750
img_0750
Image Detail Image Download
img_0751
img_0751
Image Detail Image Download
img_0752
img_0752
Image Detail Image Download
img_0754
img_0754
Image Detail Image Download
img_0755
img_0755
Image Detail Image Download
img_0757
img_0757
Image Detail Image Download
img_0758
img_0758
Image Detail Image Download
img_0759
img_0759
Image Detail Image Download
img_0772
img_0772
Image Detail Image Download
img_0776
img_0776
Image Detail Image Download
img_0778
img_0778
Image Detail Image Download
img_0781
img_0781
Image Detail Image Download
img_0784
img_0784
Image Detail Image Download
img_0788
img_0788
Image Detail Image Download
img_0789
img_0789
Image Detail Image Download
img_0793
img_0793
Image Detail Image Download
img_0799
img_0799
Image Detail Image Download
img_0805
img_0805
Image Detail Image Download
img_0806
img_0806
Image Detail Image Download
img_0810
img_0810
Image Detail Image Download
img_0814
img_0814
Image Detail Image Download
img_0818
img_0818
Image Detail Image Download
img_0825
img_0825
Image Detail Image Download
img_0830
img_0830
Image Detail Image Download
img_0833
img_0833
Image Detail Image Download
img_0834
img_0834
Image Detail Image Download
img_0835
img_0835
Image Detail Image Download
img_0838
img_0838
Image Detail Image Download
img_0839
img_0839
Image Detail Image Download
img_0849
img_0849
Image Detail Image Download
img_0870
img_0870
Image Detail Image Download
img_0871
img_0871
Image Detail Image Download
img_0873
img_0873
Image Detail Image Download
img_0883
img_0883
Image Detail Image Download
img_0895
img_0895
Image Detail Image Download
img_0902
img_0902
Image Detail Image Download
img_0906
img_0906
Image Detail Image Download
img_0912
img_0912
Image Detail Image Download
img_0915
img_0915
Image Detail Image Download
img_0926
img_0926
Image Detail Image Download
img_0927
img_0927
Image Detail Image Download
img_0931
img_0931
Image Detail Image Download
img_0932
img_0932
Image Detail Image Download
img_0943
img_0943
Image Detail Image Download
img_0952
img_0952
Image Detail Image Download
img_0956
img_0956
Image Detail Image Download
img_0961
img_0961
Image Detail Image Download
img_0969
img_0969
Image Detail Image Download
img_0990
img_0990
Image Detail Image Download
img_0991
img_0991
Image Detail Image Download
img_0993
img_0993
Image Detail Image Download
img_0997
img_0997
Image Detail Image Download
img_0999
img_0999
Image Detail Image Download
img_1002
img_1002
Image Detail Image Download
img_1009
img_1009
Image Detail Image Download
img_1010
img_1010
Image Detail Image Download
img_1011
img_1011
Image Detail Image Download
img_1012
img_1012
Image Detail Image Download
img_1014
img_1014
Image Detail Image Download
img_1015
img_1015
Image Detail Image Download
img_1018
img_1018
Image Detail Image Download
img_1024
img_1024
Image Detail Image Download
img_1029
img_1029
Image Detail Image Download
img_1035
img_1035
Image Detail Image Download
img_1040
img_1040
Image Detail Image Download
img_1043
img_1043
Image Detail Image Download
img_1047
img_1047
Image Detail Image Download
img_1071
img_1071
Image Detail Image Download
img_1083
img_1083
Image Detail Image Download
img_1120
img_1120
Image Detail Image Download
img_1128
img_1128
Image Detail Image Download
img_1140
img_1140
Image Detail Image Download
img_1147
img_1147
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery