ภาพกิจกรรม - ประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗

ประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๘ พฤศจิการยน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี  พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อแจ้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดสรรให้วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจะได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0645

img 0675

img 0692

img 0693

img_0645
img_0645
Image Detail Image Download
img_0663
img_0663
Image Detail Image Download
img_0665
img_0665
Image Detail Image Download
img_0666
img_0666
Image Detail Image Download
img_0667
img_0667
Image Detail Image Download
img_0673
img_0673
Image Detail Image Download
img_0675
img_0675
Image Detail Image Download
img_0676
img_0676
Image Detail Image Download
img_0678
img_0678
Image Detail Image Download
img_0679
img_0679
Image Detail Image Download
img_0682
img_0682
Image Detail Image Download
img_0683
img_0683
Image Detail Image Download
img_0684
img_0684
Image Detail Image Download
img_0691
img_0691
Image Detail Image Download
img_0692
img_0692
Image Detail Image Download
img_0693
img_0693
Image Detail Image Download
img_0695
img_0695
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery