ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ร่วมประเพณีตั้งธรรมหลวง

คณะผู้บริหาร ร่วมประเพณีตั้งธรรมหลวง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมประเพณีตั้งธรรมหลวงมหาชาติเวชสันดรชาดก เดือนยี่เป็ง เพื่อฟื้นฟูสืบสานและอนุรักประเพณี ตั้งธรรมหลวงมหาชาติเวสสันดรชาดกเดือนยี่เป็ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง และ วัดมิ่งเมือง

img 0593

img 0600

img 0607

img 0618

img_0593
img_0593
Image Detail Image Download
img_0595
img_0595
Image Detail Image Download
img_0599
img_0599
Image Detail Image Download
img_0600
img_0600
Image Detail Image Download
img_0603
img_0603
Image Detail Image Download
img_0604
img_0604
Image Detail Image Download
img_0607
img_0607
Image Detail Image Download
img_0610
img_0610
Image Detail Image Download
img_0611
img_0611
Image Detail Image Download
img_0614
img_0614
Image Detail Image Download
img_0615
img_0615
Image Detail Image Download
img_0616
img_0616
Image Detail Image Download
img_0618
img_0618
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery