ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนางสาวจันทณัช ทองศิริ

ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนางสาวจันทณัช ทองศิริ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๒ พฤศจิการยน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะองค์กรนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี  พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เป็นตัวแทนในนามของทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เดินทาง ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของนางสาวจันทณัช ทองศิริ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๒ พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษา ณ วัดร้องตอง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

wp 20131112 006

wp 20131112 009

wp_20131112_004
wp_20131112_004
Image Detail Image Download
wp_20131112_005
wp_20131112_005
Image Detail Image Download
wp_20131112_006
wp_20131112_006
Image Detail Image Download
wp_20131112_007
wp_20131112_007
Image Detail Image Download
wp_20131112_008
wp_20131112_008
Image Detail Image Download
wp_20131112_009
wp_20131112_009
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery