ภาพกิจกรรม - โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๔ (วัดดอนแก้ว)

โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๔ (วัดดอนแก้ว)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียติฯ และพุทธศาสนิกชน โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมโครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน เพื่อแปลธรรมในใบลาน โดยผู้ที่เชี่ยวชาญในภาษาล้านนา และให้พระนิสิตได้ศึกษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ณ วัดดอนแก้ว

img 9947

img 9994 

img 10019

img 10021

img_9922
img_9922
Image Detail Image Download
img_9923
img_9923
Image Detail Image Download
img_9939
img_9939
Image Detail Image Download
img_9947
img_9947
Image Detail Image Download
img_9950
img_9950
Image Detail Image Download
img_9951
img_9951
Image Detail Image Download
img_9957
img_9957
Image Detail Image Download
img_9969
img_9969
Image Detail Image Download
img_9977
img_9977
Image Detail Image Download
img_9984
img_9984
Image Detail Image Download
img_9986
img_9986
Image Detail Image Download
img_9987
img_9987
Image Detail Image Download
img_9994
img_9994
Image Detail Image Download
img_10004
img_10004
Image Detail Image Download
img_10005
img_10005
Image Detail Image Download
img_10006
img_10006
Image Detail Image Download
img_10010
img_10010
Image Detail Image Download
img_10011
img_10011
Image Detail Image Download
img_10018
img_10018
Image Detail Image Download
img_10019
img_10019
Image Detail Image Download
img_10021
img_10021
Image Detail Image Download
img_10026
img_10026
Image Detail Image Download
img_10027
img_10027
Image Detail Image Download
img_10030
img_10030
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery