ภาพกิจกรรม - ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อ สรุปการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาบุคลากรโซนภาคเหนือ เพื่อจะเข้าร่วมในการแข่งขัน "หนองคอยเกมส์" การปฏิบัติธรรมนิสิต ประจำปี ๒๕๕๖ และการแข่งขันกีฬานิสิตสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 9846

img 9856

img 9909

img 9895

img_9846
img_9846
Image Detail Image Download
img_9847
img_9847
Image Detail Image Download
img_9850
img_9850
Image Detail Image Download
img_9853
img_9853
Image Detail Image Download
img_9854
img_9854
Image Detail Image Download
img_9856
img_9856
Image Detail Image Download
img_9857
img_9857
Image Detail Image Download
img_9859
img_9859
Image Detail Image Download
img_9861
img_9861
Image Detail Image Download
img_9862
img_9862
Image Detail Image Download
img_9868
img_9868
Image Detail Image Download
img_9869
img_9869
Image Detail Image Download
img_9870
img_9870
Image Detail Image Download
img_9871
img_9871
Image Detail Image Download
img_9872
img_9872
Image Detail Image Download
img_9873
img_9873
Image Detail Image Download
img_9874
img_9874
Image Detail Image Download
img_9876
img_9876
Image Detail Image Download
img_9878
img_9878
Image Detail Image Download
img_9879
img_9879
Image Detail Image Download
img_9881
img_9881
Image Detail Image Download
img_9882
img_9882
Image Detail Image Download
img_9889
img_9889
Image Detail Image Download
img_9893
img_9893
Image Detail Image Download
img_9894
img_9894
Image Detail Image Download
img_9895
img_9895
Image Detail Image Download
img_9896
img_9896
Image Detail Image Download
img_9897
img_9897
Image Detail Image Download
img_9898
img_9898
Image Detail Image Download
img_9899
img_9899
Image Detail Image Download
img_9901
img_9901
Image Detail Image Download
img_9909
img_9909
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery