ภาพกิจกรรม - วันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๖

วันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ร่วมกับ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันจัดงาน วันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อรำลึกคุณ ครูบาอาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส บรรพบุรุษชน ผู้อุปถัมภ์ พร้อมทั้งพิธีทักษิณานุปทาน แด่บุรพาจารย์ เจ้าผู้ครองนครน่าน และผู้ร่วมก่อสร้างวัดพระธาตุแช่แห้งที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้ง พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง” และเกียรติบัตร แด่นักเรียนผู้สอบผ่านบาลี ปธ.๓ และ ๑-๒ ,นักเรียนผู้สอบผ่านนักธรรม ตรี , โท , เอก ,นักเรียนนักศึกษาในเขตอำเภอภูเพียง (ฆราวาส) ,ผู้สำเร็จการศึกษาธรรมศึกษาตรี,โท,เอก ,พระนวกะที่จบการศึกษาจากโรงเรียนพระนวกะอำเภอภูเพียง,ครูผู้สอนบาลี และรางวัลแก่ครูผู้สอนพระนวกะและนักธรรม พร้อมทั้ง พิธีมุฑิตา พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๔๔ ปี และ พิธีมุฑิตามหาบัณฑิต เจ้าสร้อยไข่มุก  ณ น่าน  เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มอบ ปริญญาบัตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง 

img 9158

img 9193

img 9219

img 9324

img 9460

 


img_9117
img_9117
Image Detail Image Download
img_9135
img_9135
Image Detail Image Download
img_9136
img_9136
Image Detail Image Download
img_9137
img_9137
Image Detail Image Download
img_9138
img_9138
Image Detail Image Download
img_9139
img_9139
Image Detail Image Download
img_9140
img_9140
Image Detail Image Download
img_9142
img_9142
Image Detail Image Download
img_9155
img_9155
Image Detail Image Download
img_9158
img_9158
Image Detail Image Download
img_9166
img_9166
Image Detail Image Download
img_9176
img_9176
Image Detail Image Download
img_9184
img_9184
Image Detail Image Download
img_9193
img_9193
Image Detail Image Download
img_9194
img_9194
Image Detail Image Download
img_9211
img_9211
Image Detail Image Download
img_9213
img_9213
Image Detail Image Download
img_9216
img_9216
Image Detail Image Download
img_9219
img_9219
Image Detail Image Download
img_9224
img_9224
Image Detail Image Download
img_9227
img_9227
Image Detail Image Download
img_9249
img_9249
Image Detail Image Download
img_9254
img_9254
Image Detail Image Download
img_9259
img_9259
Image Detail Image Download
img_9266
img_9266
Image Detail Image Download
img_9267
img_9267
Image Detail Image Download
img_9269
img_9269
Image Detail Image Download
img_9270
img_9270
Image Detail Image Download
img_9271
img_9271
Image Detail Image Download
img_9272
img_9272
Image Detail Image Download
img_9273
img_9273
Image Detail Image Download
img_9274
img_9274
Image Detail Image Download
img_9275
img_9275
Image Detail Image Download
img_9276
img_9276
Image Detail Image Download
img_9279
img_9279
Image Detail Image Download
img_9281
img_9281
Image Detail Image Download
img_9284
img_9284
Image Detail Image Download
img_9287
img_9287
Image Detail Image Download
img_9297
img_9297
Image Detail Image Download
img_9300
img_9300
Image Detail Image Download
img_9301
img_9301
Image Detail Image Download
img_9302
img_9302
Image Detail Image Download
img_9306
img_9306
Image Detail Image Download
img_9310
img_9310
Image Detail Image Download
img_9311
img_9311
Image Detail Image Download
img_9316
img_9316
Image Detail Image Download
img_9323
img_9323
Image Detail Image Download
img_9324
img_9324
Image Detail Image Download
img_9325
img_9325
Image Detail Image Download
img_9328
img_9328
Image Detail Image Download
img_9330
img_9330
Image Detail Image Download
img_9332
img_9332
Image Detail Image Download
img_9335
img_9335
Image Detail Image Download
img_9338
img_9338
Image Detail Image Download
img_9342
img_9342
Image Detail Image Download
img_9344
img_9344
Image Detail Image Download
img_9347
img_9347
Image Detail Image Download
img_9349
img_9349
Image Detail Image Download
img_9350
img_9350
Image Detail Image Download
img_9356
img_9356
Image Detail Image Download
img_9357
img_9357
Image Detail Image Download
img_9359
img_9359
Image Detail Image Download
img_9366
img_9366
Image Detail Image Download
img_9369
img_9369
Image Detail Image Download
img_9374
img_9374
Image Detail Image Download
img_9379
img_9379
Image Detail Image Download
img_9389
img_9389
Image Detail Image Download
img_9391
img_9391
Image Detail Image Download
img_9393
img_9393
Image Detail Image Download
img_9395
img_9395
Image Detail Image Download
img_9397
img_9397
Image Detail Image Download
img_9399
img_9399
Image Detail Image Download
img_9402
img_9402
Image Detail Image Download
img_9404
img_9404
Image Detail Image Download
img_9405
img_9405
Image Detail Image Download
img_9407
img_9407
Image Detail Image Download
img_9409
img_9409
Image Detail Image Download
img_9410
img_9410
Image Detail Image Download
img_9412
img_9412
Image Detail Image Download
img_9413
img_9413
Image Detail Image Download
img_9419
img_9419
Image Detail Image Download
img_9422
img_9422
Image Detail Image Download
img_9423
img_9423
Image Detail Image Download
img_9425
img_9425
Image Detail Image Download
img_9432
img_9432
Image Detail Image Download
img_9436
img_9436
Image Detail Image Download
img_9438
img_9438
Image Detail Image Download
img_9440
img_9440
Image Detail Image Download
img_9445
img_9445
Image Detail Image Download
img_9460
img_9460
Image Detail Image Download
img_9462
img_9462
Image Detail Image Download
img_9463
img_9463
Image Detail Image Download
img_9472
img_9472
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery