ภาพกิจกรรม - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๖

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ และ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาในแต่ละชนิดของวิทยาเขตภาคเหนือ และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ (หนองคายเกมส์) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดน่าน

img 8883

img 8974

img 8994

img 9047

img 9111

 

 

img_8818
img_8818
Image Detail Image Download
img_8823
img_8823
Image Detail Image Download
img_8840
img_8840
Image Detail Image Download
img_8842
img_8842
Image Detail Image Download
img_8854
img_8854
Image Detail Image Download
img_8859
img_8859
Image Detail Image Download
img_8863
img_8863
Image Detail Image Download
img_8864
img_8864
Image Detail Image Download
img_8866
img_8866
Image Detail Image Download
img_8883
img_8883
Image Detail Image Download
img_8886
img_8886
Image Detail Image Download
img_8899
img_8899
Image Detail Image Download
img_8901
img_8901
Image Detail Image Download
img_8902
img_8902
Image Detail Image Download
img_8905
img_8905
Image Detail Image Download
img_8906
img_8906
Image Detail Image Download
img_8921
img_8921
Image Detail Image Download
img_8927
img_8927
Image Detail Image Download
img_8930
img_8930
Image Detail Image Download
img_8931
img_8931
Image Detail Image Download
img_8934
img_8934
Image Detail Image Download
img_8935
img_8935
Image Detail Image Download
img_8938
img_8938
Image Detail Image Download
img_8939
img_8939
Image Detail Image Download
img_8940
img_8940
Image Detail Image Download
img_8941
img_8941
Image Detail Image Download
img_8942
img_8942
Image Detail Image Download
img_8943
img_8943
Image Detail Image Download
img_8944
img_8944
Image Detail Image Download
img_8947
img_8947
Image Detail Image Download
img_8948
img_8948
Image Detail Image Download
img_8949
img_8949
Image Detail Image Download
img_8950
img_8950
Image Detail Image Download
img_8952
img_8952
Image Detail Image Download
img_8953
img_8953
Image Detail Image Download
img_8954
img_8954
Image Detail Image Download
img_8955
img_8955
Image Detail Image Download
img_8956
img_8956
Image Detail Image Download
img_8959
img_8959
Image Detail Image Download
img_8974
img_8974
Image Detail Image Download
img_8975
img_8975
Image Detail Image Download
img_8982
img_8982
Image Detail Image Download
img_8993
img_8993
Image Detail Image Download
img_8994
img_8994
Image Detail Image Download
img_8996
img_8996
Image Detail Image Download
img_8998
img_8998
Image Detail Image Download
img_9004
img_9004
Image Detail Image Download
img_9017
img_9017
Image Detail Image Download
img_9021
img_9021
Image Detail Image Download
img_9022
img_9022
Image Detail Image Download
img_9026
img_9026
Image Detail Image Download
img_9028
img_9028
Image Detail Image Download
img_9032
img_9032
Image Detail Image Download
img_9040
img_9040
Image Detail Image Download
img_9043
img_9043
Image Detail Image Download
img_9047
img_9047
Image Detail Image Download
img_9048
img_9048
Image Detail Image Download
img_9057
img_9057
Image Detail Image Download
img_9068
img_9068
Image Detail Image Download
img_9072
img_9072
Image Detail Image Download
img_9077
img_9077
Image Detail Image Download
img_9078
img_9078
Image Detail Image Download
img_9079
img_9079
Image Detail Image Download
img_9080
img_9080
Image Detail Image Download
img_9083
img_9083
Image Detail Image Download
img_9084
img_9084
Image Detail Image Download
img_9088
img_9088
Image Detail Image Download
img_9089
img_9089
Image Detail Image Download
img_9095
img_9095
Image Detail Image Download
img_9099
img_9099
Image Detail Image Download
img_9102
img_9102
Image Detail Image Download
img_9111
img_9111
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery