ภาพกิจกรรม - ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) และงานวันบุรพาจารย์

ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) และงานวันบุรพาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมีระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ร่วมประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) และเตรียมงานวันบุรพาจารย์ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมฝ่าจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2480

img 2483

img 2487

img_2478
img_2478
Image Detail Image Download
img_2480
img_2480
Image Detail Image Download
img_2481
img_2481
Image Detail Image Download
img_2482
img_2482
Image Detail Image Download
img_2483
img_2483
Image Detail Image Download
img_2484
img_2484
Image Detail Image Download
img_2486
img_2486
Image Detail Image Download
img_2487
img_2487
Image Detail Image Download
img_2491
img_2491
Image Detail Image Download
img_2494
img_2494
Image Detail Image Download
img_2495
img_2495
Image Detail Image Download
img_2497
img_2497
Image Detail Image Download
img_2501
img_2501
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery