ภาพกิจกรรม - ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) ครั้งที่ ๒

ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ (หนองคายเกมส์) ณ ห้องประชุมฝ่าจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2452

img 2475

img 2462

img_2451
img_2451
Image Detail Image Download
img_2452
img_2452
Image Detail Image Download
img_2453
img_2453
Image Detail Image Download
img_2454
img_2454
Image Detail Image Download
img_2456
img_2456
Image Detail Image Download
img_2458
img_2458
Image Detail Image Download
img_2461
img_2461
Image Detail Image Download
img_2462
img_2462
Image Detail Image Download
img_2463
img_2463
Image Detail Image Download
img_2464
img_2464
Image Detail Image Download
img_2465
img_2465
Image Detail Image Download
img_2467
img_2467
Image Detail Image Download
img_2468
img_2468
Image Detail Image Download
img_2470
img_2470
Image Detail Image Download
img_2471
img_2471
Image Detail Image Download
img_2472
img_2472
Image Detail Image Download
img_2473
img_2473
Image Detail Image Download
img_2474
img_2474
Image Detail Image Download
img_2475
img_2475
Image Detail Image Download
img_2476
img_2476
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery