ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖

คณะผู้บริหารได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ผอ.กางแผนงาน เพื่อส่งรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และขอรับคำแนะนำ การดำเนินการวางแผนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

dsc02334

dsc02340

dsc02349

dsc02362

dsc02329
dsc02329
Image Detail Image Download
dsc02333
dsc02333
Image Detail Image Download
dsc02334
dsc02334
Image Detail Image Download
dsc02335
dsc02335
Image Detail Image Download
dsc02336
dsc02336
Image Detail Image Download
dsc02337
dsc02337
Image Detail Image Download
dsc02340
dsc02340
Image Detail Image Download
dsc02341
dsc02341
Image Detail Image Download
dsc02345
dsc02345
Image Detail Image Download
dsc02347
dsc02347
Image Detail Image Download
dsc02348
dsc02348
Image Detail Image Download
dsc02349
dsc02349
Image Detail Image Download
dsc02350
dsc02350
Image Detail Image Download
dsc02351
dsc02351
Image Detail Image Download
dsc02352
dsc02352
Image Detail Image Download
dsc02353
dsc02353
Image Detail Image Download
dsc02354
dsc02354
Image Detail Image Download
dsc02356
dsc02356
Image Detail Image Download
dsc02358
dsc02358
Image Detail Image Download
dsc02359
dsc02359
Image Detail Image Download
dsc02361
dsc02361
Image Detail Image Download
dsc02362
dsc02362
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery