ภาพกิจกรรม - ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ)

ประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมประชุมการเป็นเจ้าภาพการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา(โซนภาคเหนือ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ (หนองคายเกมส์) ณ ห้องประชุมฝ่าจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8454

img 8465

img 8466

img_8453
img_8453
Image Detail Image Download
img_8454
img_8454
Image Detail Image Download
img_8456
img_8456
Image Detail Image Download
img_8457
img_8457
Image Detail Image Download
img_8458
img_8458
Image Detail Image Download
img_8459
img_8459
Image Detail Image Download
img_8461
img_8461
Image Detail Image Download
img_8465
img_8465
Image Detail Image Download
img_8466
img_8466
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery