ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

คณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่่ และคณะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โดย ระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ต้อนรับ ท่านอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่ได้มากล่าวให้โอวาทแด่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งในวัดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พร้อมทั้งได้ถวายนม แด่สามเณร ในโครงการอาหารเสริม(นม)พระราชทาน ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมวิดีทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 8378

img 8397

img 8426

img 8437

img_8371
img_8371
Image Detail Image Download
img_8372
img_8372
Image Detail Image Download
img_8373
img_8373
Image Detail Image Download
img_8374
img_8374
Image Detail Image Download
img_8375
img_8375
Image Detail Image Download
img_8376
img_8376
Image Detail Image Download
img_8378
img_8378
Image Detail Image Download
img_8381
img_8381
Image Detail Image Download
img_8383
img_8383
Image Detail Image Download
img_8384
img_8384
Image Detail Image Download
img_8385
img_8385
Image Detail Image Download
img_8386
img_8386
Image Detail Image Download
img_8388
img_8388
Image Detail Image Download
img_8391
img_8391
Image Detail Image Download
img_8394
img_8394
Image Detail Image Download
img_8396
img_8396
Image Detail Image Download
img_8397
img_8397
Image Detail Image Download
img_8400
img_8400
Image Detail Image Download
img_8401
img_8401
Image Detail Image Download
img_8403
img_8403
Image Detail Image Download
img_8408
img_8408
Image Detail Image Download
img_8415
img_8415
Image Detail Image Download
img_8417
img_8417
Image Detail Image Download
img_8419
img_8419
Image Detail Image Download
img_8420
img_8420
Image Detail Image Download
img_8422
img_8422
Image Detail Image Download
img_8426
img_8426
Image Detail Image Download
img_8431
img_8431
Image Detail Image Download
img_8437
img_8437
Image Detail Image Download
img_8440
img_8440
Image Detail Image Download
img_8444
img_8444
Image Detail Image Download
img_8446
img_8446
Image Detail Image Download
img_8448
img_8448
Image Detail Image Download
img_8450
img_8450
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery