ภาพกิจกรรม - ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๖

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๖

 

           เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวน่าน โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง   ได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรเทโวและเพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญในพุทธศาสนา ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 0417

img 8328 

img 8333

img 8331

img_0410
img_0410
Image Detail Image Download
img_0411
img_0411
Image Detail Image Download
img_0413
img_0413
Image Detail Image Download
img_0417
img_0417
Image Detail Image Download
img_0419
img_0419
Image Detail Image Download
img_8323
img_8323
Image Detail Image Download
img_8324
img_8324
Image Detail Image Download
img_8325
img_8325
Image Detail Image Download
img_8328
img_8328
Image Detail Image Download
img_8330
img_8330
Image Detail Image Download
img_8331
img_8331
Image Detail Image Download
img_8333
img_8333
Image Detail Image Download
img_8334
img_8334
Image Detail Image Download
img_8335
img_8335
Image Detail Image Download
img_8338
img_8338
Image Detail Image Download
img_8340
img_8340
Image Detail Image Download
img_8342
img_8342
Image Detail Image Download
img_8343
img_8343
Image Detail Image Download
img_8346
img_8346
Image Detail Image Download
img_8347
img_8347
Image Detail Image Download
img_8350
img_8350
Image Detail Image Download
img_8353
img_8353
Image Detail Image Download
img_8355
img_8355
Image Detail Image Download
img_8357
img_8357
Image Detail Image Download
img_8360
img_8360
Image Detail Image Download
img_8361
img_8361
Image Detail Image Download
img_8362
img_8362
Image Detail Image Download
img_8363
img_8363
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery