ภาพกิจกรรม - ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖

ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวน่าน  ได้ร่วมงานประเพณีถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในโครงการสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อสืบสานประเพณีทานสลากภัตที่สำคัญของชาวล้านนาไทย ภายในงานประเพณีทานสลากภัต ยังมีกิจกรรมประกวดต้นสลาก ซี่งต้นสลากได้จัดทำขึ้นโดย คณะนิสิตของวิทยาัลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 

img 8124

img 8204

img 8275

img 8293

img_8124
img_8124
Image Detail Image Download
img_8132
img_8132
Image Detail Image Download
img_8133
img_8133
Image Detail Image Download
img_8134
img_8134
Image Detail Image Download
img_8135
img_8135
Image Detail Image Download
img_8136
img_8136
Image Detail Image Download
img_8137
img_8137
Image Detail Image Download
img_8138
img_8138
Image Detail Image Download
img_8139
img_8139
Image Detail Image Download
img_8140
img_8140
Image Detail Image Download
img_8143
img_8143
Image Detail Image Download
img_8144
img_8144
Image Detail Image Download
img_8145
img_8145
Image Detail Image Download
img_8146
img_8146
Image Detail Image Download
img_8147
img_8147
Image Detail Image Download
img_8148
img_8148
Image Detail Image Download
img_8149
img_8149
Image Detail Image Download
img_8154
img_8154
Image Detail Image Download
img_8155
img_8155
Image Detail Image Download
img_8156
img_8156
Image Detail Image Download
img_8159
img_8159
Image Detail Image Download
img_8160
img_8160
Image Detail Image Download
img_8181
img_8181
Image Detail Image Download
img_8182
img_8182
Image Detail Image Download
img_8186
img_8186
Image Detail Image Download
img_8188
img_8188
Image Detail Image Download
img_8189
img_8189
Image Detail Image Download
img_8196
img_8196
Image Detail Image Download
img_8203
img_8203
Image Detail Image Download
img_8204
img_8204
Image Detail Image Download
img_8207
img_8207
Image Detail Image Download
img_8211
img_8211
Image Detail Image Download
img_8217
img_8217
Image Detail Image Download
img_8218
img_8218
Image Detail Image Download
img_8219
img_8219
Image Detail Image Download
img_8221
img_8221
Image Detail Image Download
img_8222
img_8222
Image Detail Image Download
img_8223
img_8223
Image Detail Image Download
img_8224
img_8224
Image Detail Image Download
img_8232
img_8232
Image Detail Image Download
img_8239
img_8239
Image Detail Image Download
img_8252
img_8252
Image Detail Image Download
img_8275
img_8275
Image Detail Image Download
img_8276
img_8276
Image Detail Image Download
img_8279
img_8279
Image Detail Image Download
img_8284
img_8284
Image Detail Image Download
img_8285
img_8285
Image Detail Image Download
img_8286
img_8286
Image Detail Image Download
img_8287
img_8287
Image Detail Image Download
img_8288
img_8288
Image Detail Image Download
img_8289
img_8289
Image Detail Image Download
img_8291
img_8291
Image Detail Image Download
img_8293
img_8293
Image Detail Image Download
img_8295
img_8295
Image Detail Image Download
img_8296
img_8296
Image Detail Image Download
img_8307
img_8307
Image Detail Image Download
img_8310
img_8310
Image Detail Image Download
img_8311
img_8311
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery