ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ตรวจการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖

คณะผู้บริหารได้ตรวจการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  พร้อมทั้งได้ถวายการต้อนรับ พระศรีธีรพงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้ตรวจเยี่ยม การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อให้การสอบดำเนินการด้วยความเรียบร้อย  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 

img 2217

img 2222

img 2245

img 2249

 

img_2210
img_2210
Image Detail Image Download
img_2212
img_2212
Image Detail Image Download
img_2213
img_2213
Image Detail Image Download
img_2214
img_2214
Image Detail Image Download
img_2215
img_2215
Image Detail Image Download
img_2217
img_2217
Image Detail Image Download
img_2219
img_2219
Image Detail Image Download
img_2220
img_2220
Image Detail Image Download
img_2222
img_2222
Image Detail Image Download
img_2229
img_2229
Image Detail Image Download
img_2230
img_2230
Image Detail Image Download
img_2231
img_2231
Image Detail Image Download
img_2234
img_2234
Image Detail Image Download
img_2245
img_2245
Image Detail Image Download
img_2249
img_2249
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery