ภาพกิจกรรม - จัดทำและเตรียมสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖

จัดทำและเตรียมสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ได้ร่วมกันจัดทำและเตรียมสลากภัต เพื่อที่จะนำไปถวายใน ประเพณีทานสลากภัต วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง สืบสานประเพณีทานสลากภัตที่สำคัญของชาวล้านนาไทย 

img 2194

img 2197

img_2194
img_2194
Image Detail Image Download
img_2197
img_2197
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery