ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารตรวจสอบเอกสาร โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖

คณะผู้บริหารตรวจสอบเอกสาร โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดย ระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ร่วมกัน ตรวจสอบเอกสารการสรุปโครงการ/กิจกรรม ที่จัดในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่เสร็จเรียบร้อย และเตรียมพร้อมที่จะส่งไปยัง มหาวิทลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ต่อไป ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2177

img 2185

img 2188

img 2190

img_2177
img_2177
Image Detail Image Download
img_2178
img_2178
Image Detail Image Download
img_2179
img_2179
Image Detail Image Download
img_2181
img_2181
Image Detail Image Download
img_2183
img_2183
Image Detail Image Download
img_2184
img_2184
Image Detail Image Download
img_2185
img_2185
Image Detail Image Download
img_2186
img_2186
Image Detail Image Download
img_2187
img_2187
Image Detail Image Download
img_2188
img_2188
Image Detail Image Download
img_2190
img_2190
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery