ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ ประจำสาขาวิชา

ประชุมคณาจารย์ ประจำสาขาวิชา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันประชุมเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่คณาจารย์ควรดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พัฒนาตนเองสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และนำไปสู่การผ่านการประกันคณภาพการศึกษา  ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2169

img 2159

img 2160

img 2162

img_2158
img_2158
Image Detail Image Download
img_2159
img_2159
Image Detail Image Download
img_2160
img_2160
Image Detail Image Download
img_2162
img_2162
Image Detail Image Download
img_2163
img_2163
Image Detail Image Download
img_2164
img_2164
Image Detail Image Download
img_2165
img_2165
Image Detail Image Download
img_2166
img_2166
Image Detail Image Download
img_2169
img_2169
Image Detail Image Download
img_2171
img_2171
Image Detail Image Download
img_2176
img_2176
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery