ภาพกิจกรรม - กิจกรรมถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

กิจกรรมถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖

 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

 

           เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๖  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมีพระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษาื เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อสืบสานประเพณีทานสลากภัตที่สำคัญของชาวล้านนาไทย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2086

 img 2105

img 2131

img 2147

img_2086
img_2086
Image Detail Image Download
img_2090
img_2090
Image Detail Image Download
img_2091
img_2091
Image Detail Image Download
img_2093
img_2093
Image Detail Image Download
img_2094
img_2094
Image Detail Image Download
img_2095
img_2095
Image Detail Image Download
img_2097
img_2097
Image Detail Image Download
img_2098
img_2098
Image Detail Image Download
img_2099
img_2099
Image Detail Image Download
img_2101
img_2101
Image Detail Image Download
img_2102
img_2102
Image Detail Image Download
img_2103
img_2103
Image Detail Image Download
img_2104
img_2104
Image Detail Image Download
img_2105
img_2105
Image Detail Image Download
img_2114
img_2114
Image Detail Image Download
img_2120
img_2120
Image Detail Image Download
img_2121
img_2121
Image Detail Image Download
img_2124
img_2124
Image Detail Image Download
img_2125
img_2125
Image Detail Image Download
img_2127
img_2127
Image Detail Image Download
img_2129
img_2129
Image Detail Image Download
img_2130
img_2130
Image Detail Image Download
img_2131
img_2131
Image Detail Image Download
img_2133
img_2133
Image Detail Image Download
img_2134
img_2134
Image Detail Image Download
img_2143
img_2143
Image Detail Image Download
img_2147
img_2147
Image Detail Image Download
img_2148
img_2148
Image Detail Image Download
img_2150
img_2150
Image Detail Image Download
img_2152
img_2152
Image Detail Image Download
img_2153
img_2153
Image Detail Image Download
img_2154
img_2154
Image Detail Image Download
img_2155
img_2155
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery