ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารเตรียมความพร้อมงานสลากภัต

คณะผู้บริหารเตรียมความพร้อมงานสลากภัต

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ไปตรวจสอบสถานที่จัดเตรียม งานประเพณีทานสลากภัต ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปได้ความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อม ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ประชุม ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2073

img 2081

img 2074

img_2073
img_2073
Image Detail Image Download
img_2074
img_2074
Image Detail Image Download
img_2075
img_2075
Image Detail Image Download
img_2076
img_2076
Image Detail Image Download
img_2077
img_2077
Image Detail Image Download
img_2081
img_2081
Image Detail Image Download
img_2082
img_2082
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery