ภาพกิจกรรม - ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อ เพิ่มเติมภาระงานและรายละเอียดในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ในงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1971

img 1974

img 1975

img 1992

img_1967
img_1967
Image Detail Image Download
img_1968
img_1968
Image Detail Image Download
img_1969
img_1969
Image Detail Image Download
img_1970
img_1970
Image Detail Image Download
img_1971
img_1971
Image Detail Image Download
img_1972
img_1972
Image Detail Image Download
img_1973
img_1973
Image Detail Image Download
img_1974
img_1974
Image Detail Image Download
img_1975
img_1975
Image Detail Image Download
img_1976
img_1976
Image Detail Image Download
img_1979
img_1979
Image Detail Image Download
img_1981
img_1981
Image Detail Image Download
img_1982
img_1982
Image Detail Image Download
img_1983
img_1983
Image Detail Image Download
img_1986
img_1986
Image Detail Image Download
img_1987
img_1987
Image Detail Image Download
img_1988
img_1988
Image Detail Image Download
img_1989
img_1989
Image Detail Image Download
img_1990
img_1990
Image Detail Image Download
img_1991
img_1991
Image Detail Image Download
img_1992
img_1992
Image Detail Image Download
img_1994
img_1994
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery