ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ตรวจการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖

คณะผู้บริหารได้ตรวจการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้ตรวจเยี่ยม การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อให้การสอบดำเนินการด้วยความเรียบร้อย  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 

img 1948

img 1952

img 1964

img_1948
img_1948
Image Detail Image Download
img_1949
img_1949
Image Detail Image Download
img_1952
img_1952
Image Detail Image Download
img_1953
img_1953
Image Detail Image Download
img_1954
img_1954
Image Detail Image Download
img_1955
img_1955
Image Detail Image Download
img_1957
img_1957
Image Detail Image Download
img_1958
img_1958
Image Detail Image Download
img_1959
img_1959
Image Detail Image Download
img_1961
img_1961
Image Detail Image Download
img_1963
img_1963
Image Detail Image Download
img_1964
img_1964
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery