ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ร่วมตกแต่งเรือ

คณะผู้บริหารได้ร่วมตกแต่งเรือ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา ได้เมตตา ตกแต่งและทำสีโดยเรือ "กระต่ายทอง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน" เพื่อจะใช้ในแข่งขันเรือ สืบสานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน(นัดปิดสนาม) สืบต่อไป

img 1904

img 1909

img 2071

img_1904
img_1904
Image Detail Image Download
img_1905
img_1905
Image Detail Image Download
img_1906
img_1906
Image Detail Image Download
img_1907
img_1907
Image Detail Image Download
img_1908
img_1908
Image Detail Image Download
img_1909
img_1909
Image Detail Image Download
img_1910
img_1910
Image Detail Image Download
img_1911
img_1911
Image Detail Image Download
img_1912
img_1912
Image Detail Image Download
img_1913
img_1913
Image Detail Image Download
img_1931
img_1931
Image Detail Image Download
img_1932
img_1932
Image Detail Image Download
img_2069
img_2069
Image Detail Image Download
img_2070
img_2070
Image Detail Image Download
img_2071
img_2071
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery