ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารขออนุโมทนาขอบคุณผู้บริจาค

คณะผู้บริหารขออนุโมทนาขอบคุณผู้บริจาค

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๖ คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ขออนุโมทนาขอบคุณ พ่ออุดม  ล้อทวีรักษ์ คุณธนิสร - คุณปัทมพร  ล้อทวีรักษ์ คุณวิศิษฐ์  กายรัตนา ที่บริจาคเงินสมทบทุน จัดซื้อเรือ "กระต่ายทอง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน" เพื่อสืบสานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านสืบต่อไป

wp 20131013 002

wp_20131013_001
wp_20131013_001
Image Detail Image Download
wp_20131013_002
wp_20131013_002
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery