ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้นำเรือมาไว้ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

คณะผู้บริหารได้นำเรือมาไว้ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา  คณะผู้บริหาร โดยมีนายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายวิชาการ ได้นำเรือมาไว้ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้นำมาตกแต่งและทำสีโดยพระนิสิตของทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจะใช้ในแข่งขันเรือ สืบสานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน(นัดปิดสนาม) ต่อไป

img 1843

img 1862

img 1882

img 1895

img_1840
img_1840
Image Detail Image Download
img_1841
img_1841
Image Detail Image Download
img_1843
img_1843
Image Detail Image Download
img_1844
img_1844
Image Detail Image Download
img_1845
img_1845
Image Detail Image Download
img_1846
img_1846
Image Detail Image Download
img_1848
img_1848
Image Detail Image Download
img_1849
img_1849
Image Detail Image Download
img_1851
img_1851
Image Detail Image Download
img_1852
img_1852
Image Detail Image Download
img_1853
img_1853
Image Detail Image Download
img_1854
img_1854
Image Detail Image Download
img_1855
img_1855
Image Detail Image Download
img_1856
img_1856
Image Detail Image Download
img_1862
img_1862
Image Detail Image Download
img_1867
img_1867
Image Detail Image Download
img_1870
img_1870
Image Detail Image Download
img_1871
img_1871
Image Detail Image Download
img_1878
img_1878
Image Detail Image Download
img_1881
img_1881
Image Detail Image Download
img_1882
img_1882
Image Detail Image Download
img_1888
img_1888
Image Detail Image Download
img_1891
img_1891
Image Detail Image Download
img_1894
img_1894
Image Detail Image Download
img_1895
img_1895
Image Detail Image Download
img_1896
img_1896
Image Detail Image Download
img_1897
img_1897
Image Detail Image Download
img_1899
img_1899
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery