ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารทำสัญญาซื้อเรือ

คณะผู้บริหารทำสัญญาซื้อเรือ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐น.  คณะผู้บริหาร โดยมีนายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายวิชาการ ได้ทำสัญญาซื้อขายเรือ ให้กับทาง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใช้ในแข่งขันเรือ สืบสานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน(นัดปิดสนาม) ต่อไป

img 1823

img 1828

img 1831

img_1823
img_1823
Image Detail Image Download
img_1824
img_1824
Image Detail Image Download
img_1825
img_1825
Image Detail Image Download
img_1826
img_1826
Image Detail Image Download
img_1827
img_1827
Image Detail Image Download
img_1828
img_1828
Image Detail Image Download
img_1829
img_1829
Image Detail Image Download
img_1830
img_1830
Image Detail Image Download
img_1831
img_1831
Image Detail Image Download
img_1832
img_1832
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery